Chỉ số không khí

Hà Nội
70
TP HCM
28
Hải Phòng
29
Nha Trang
42
Đà Nẵng
17
Đà Lạt
34
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 16:09 - 09/08/2020
Thay đổi khu vực
34oC
Ít mây, trời nắng
Hôm nay
(09/08 Chủ Nhật)
26.8oC - 35oC
Ngày mai
(10/08 Thứ Hai)
27oC - 36oC
Ngày kia
(11/08 Thứ Ba)
28oC - 36oC

Hiện tại Hôm nay
09/08 Chủ Nhật
Ngày mai
10/08 Thứ Hai
Ngày kia
11/08 Thứ Ba

TP.HCM

29oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

34oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

32oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Pleicu

26oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

33oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

35oC
Ít mây, trời nắng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sơn La

31oC
Mây thay đổi, trời nắng
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

34oC
Mây thay đổi, trời nắng
28oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hòa Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, không mưa
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ninh

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 16:09 - 09/08/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết