Tỷ giá

2020-10-30
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,060.00 23,090.00 23,270.00

EUR

26,554.99 26,823.23 27,909.33

JPY

214.59 216.75 225.76

KRW

17.69 19.65 21.53

SGD

16,570.84 16,738.22 17,262.90

AUD

15,960.56 16,121.78 16,627.14

CAD

16,980.47 17,151.99 17,689.64

CHF

24,828.95 25,079.75 25,865.91

DKK

0.00 3,593.87 3,728.83

GBP

29,352.16 29,648.64 30,578.02

HKD

2,915.74 2,945.19 3,037.51

INR

0.00 311.57 323.79

KWD

0.00 75,666.73 78,635.76

MYR

0.00 5,522.53 5,638.96

NOK

0.00 2,429.98 2,531.34

RUB

0.00 293.03 326.52

SEK

0.00 2,570.00 2,677.20

THB

655.50 728.33 755.68
Cập nhật 00:34 (30/10/2020)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Chọn mã ngoại tệ

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

Thông tin thị trường