Nguồn: http://danviet.vn/2020-suzuki-gsx-150-bandit-xe-con-tay-xe-dich-khoi-pho-thi-on-ao-5020201875928...

Theo Văn Biên (Dân Việt)

sự kiện Suzuki